• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Không phê duyệt riêng Đề án chuỗi giá trị đầu vào sản phẩm du lịch

  Thứ Năm, 28-05-2020 / 10:07:49 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  308 Lượt xem

  Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình về việc không phê duyệt riêng Đề án Liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành hình thành sản phẩm du lịch.

  Ngày 27/5, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4197/VPCP -KGVX thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc không phê duyệt riêng Đề án Liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành hình thành sản phẩm du lịch.

  Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch tại Tờ trình số 72/TTr-BVHTTDL ngày 24/4/2020 về việc không phê duyệt riêng Đề án Liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành hình thành sản phẩm du lịch.

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành, Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các đề án đã ban hành thuộc Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị để tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, trong đó có các giải pháp liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành, lĩnh vực để phát triển các sản phẩm du lịch; xây dựng Chương trình hành động thúc đẩy du lịch hậu dịch COVID-19, nhất là du lịch nội địa và tiến tới mở cửa trở lại du lịch quốc tế khi đủ điều kiện./.

  Nguồn : TTXVN
  Tin mới