• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Tái kích cầu du lịch, xây dựng điểm đến an toàn

  Thứ Năm, 15-10-2020 / 10:02:17 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  273 Lượt xem

  Đây là một nội dung được thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý III năm 2020 do Bộ VHTTDL tổ chức ngày 14/10.

   

  Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Bộ VHTTDL phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thiện Tâm.

  Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Bộ đã triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng tiến độ việc xây dựng các đề án, thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

  Trong lĩnh vực du lịch, nhìn chung thời gian qua các chỉ tiêu đều giảm mạnh, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 3.686.779 lượt, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt 37,5 triệu lượt, trong đó có 19,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 233 nghìn tỷ đồng, giảm 53,76% so với cùng kỳ 2019. Đồng thời triển khai công tác quản lý cấp phép lữ hành, hướng dẫn viên đảm bảo đúng quy định. Đã thẩm định 547 hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp lữ hành, trong đó cấp mới 186 giấy phép, đổi 133 giấy phép, thu hồi 227 giấy phép và cấp lại 1 giấy phép.

  Liên quan vấn đề về kích cầu du lịch, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, dịch COVID-19 tái bùng phát đã khiến ngành du lịch gặp nhiều khó khăn. Ngành du lịch đã tham mưu cho Bộ VHTTDL tái khởi động kích cầu du lịch nội địa và đã được các địa phương hưởng ứng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị xây dựng ứng dụng du lịch an toàn, giúp các doanh nghiệp, du khách ứng dụng CNTT thuận thiện hơn và tăng cường truyền thông đánh giá điểm đến an toàn.

  Về lĩnh vực Văn hóa- Gia đình, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ngày càng được quan tâm, đến nay đã đưa 340 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời tổ chức họp Hội đồng thẩm định 8 nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt. Quyết định xếp hạng 21 di tích quốc gia, đưa 11 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 12 địa điểm. Ký, gửi hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước đã được BCĐ Phong trào các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc, sai trái trong tổ chức thực hiện. Tổ chức Ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020- 2025 giữa Bộ và Ủy ban Trung ương MTTQVN. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước; Hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị gửi Ban Tuyên giáo Trung ương. Công tác bình đẳng giới, người cao tuổi và trẻ em trong gia đình, đặc biệt là phòng chống xâm hại trẻ em được triển khai thực hiện thường xuyên…

  Trong lĩnh vực Thể dục, thể thao, theo ông Hoàng Hữu Chính, hiện nay các văn bản liên quan đến việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam đã được hoàn thiện, đảm bảo tiến độ. Đồng thời xây dựng và ban hành 6 quyết định quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật; hoàn thiện 7 Thông tư quy định trong lĩnh vực thể dục thể thao. Trong 9 tháng đầu năm, thể thao Việt Nam đã tham dự 18 cuộc thi đấu quốc tế, giành được 26 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Hiện thể thao Việt Nam có 5 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo gồm các môn: Bắn cung, boxing, thể dục dụng cụ, bơi.

  Trả lời câu hỏi về vấn đề quản lý hoạt động biểu diễn trên môi trường số, Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Trần Đình Dương cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn đã diễn ra trên môi trường số. Thông qua đó đã có nhiều điểm sáng, trở thành nơi giáo dục lành mạnh cho khán giả và nhân dân. Hiện nay, theo đúng chức năng Bộ TT&TT sẽ quản lý các vấn đề trên mạng, về nội dung biểu diễn Bộ VHTTDL sẽ quản lý. Ngoài ra có một số nguyên tắc đảm bảo trên cả không gian mạng và trực tiếp.

  Trong 3 tháng cuối năm, theo ông Hoàng Hữu Chính, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  Triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021. Tập trung xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2020 và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Nguồn : Chính phủ
  Tin mới