• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Thứ ba, 14/07/2020 22:10:15

  Kế hoạch “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”

  Thứ Ba, 02-06-2020 / 3:33:56 Chiều
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  87 Lượt xem
   Zalo

  Ngày 19/5/2020, Ban Tổ chức Cuộc vận động”Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” đã ban hành Kế hoạch số 03 –KH/BTCCVĐ về hoạt động của Ban tổ chức Cuộc vận động “ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

  Mục đích của cuộc vận động nhằm mời người dân tham gia đóng góp ý kiến nhằm phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, chắt lọc các ý kiến, hiến kế của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những giải pháp đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm xây dựng, phát triển Đắk Lắk nhanh, bền vững. Các hiến kế có giá trị sẽ được xem xét, bổ sung vào nghị quyết, tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.


  Bí thư tham quan gian hàng của Công ty ong mật Đắk Lắk (Ảnh minh họa)

  Về nội dung hiến kế, Ban tổ chức Cuộc vận động cho biết, các ứng viên có thể hiến kế ý tưởng, giải pháp tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người… theo định hướng phát triển chung của Trung ương và của tỉnh.

  Hình thức hiến kế Hiến kế các giải pháp thông qua các bài viết, công trình, đề tài, đề án nghiên cứu có tính sáng tạo, đột phá, khả thi.

  Nội dung chi tiết các tài liệu liên quan?

  Kế hoạch số 03 –KH/BTCCVĐ về hoạt động của Ban tổ chức Cuộc vận động “ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.

  152-KH-TU.pdf  Tải file Xem văn bản
  CV 02.PDF  Tải file Xem văn bản
  Quy che 03-QC-TU_1.PDF  Tải file Xem văn bản
  Nguồn : C.L