• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng: Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Ban quản lý rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

  Thứ Sáu, 28-10-2022 / 9:17:06 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  290 Lượt xem

  UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng: Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Ban quản lý rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

  Thác Bay

  Thác Bay

  Quyết định nêu rõ: Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Ban quản lý Khu BTTN Ea Sô giai đoạn 2021-2030

  Thời gian thực hiện: năm 2022 – 2023 với Tổng kinh phí xây dựng đề án là: 430.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn từ nguồn Ngân sách tỉnh

  Sản phẩm của nhiệm vụ, gồm: Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Ban quản lý Khu BTTN Ea Sô giai đoạn 2021-2030 (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ); Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Ban quản lý Khu BTTN Ea Sô giai đoạn 2021-2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

  UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban quản lý Khu BTTN Ea Sô căn cứ đề cương, dự toán nhiệm vụ phê duyệt thực hiện việc lập, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Tổ chức xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; mẫu đề cương đề án ban hành kèm theo Công văn số 1183/TCLN-ĐDPH ngày 31/8/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp; Tổ chức thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; báo cáo kết quả nhiệm vụ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở kiểm tra, giám sát.

  Nguồn : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
  Tin mới