• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Khu căn cứ Kháng chiến Cư Ju – Dliê Ya được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia

  Thứ Năm, 11-01-2024 / 9:27:03 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  152 Lượt xem

  Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 4242/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia

  Hội thảo Khoanh vùng Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến Cư Jũ – Dliê Ya thuộc xã Chư Drăng và xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

  Theo đó, Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến Cư Jũ – Dliê Ya thuộc xã Chư Drăng  và xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng  này, trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

  Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nguồn : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
  Tin mới