• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Thứ Năm, 16-06-2022 / 9:11:08 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  256 Lượt xem

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Theo dự thảo, Thông tư gồm có 7 Điều hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh).

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi chung là Sở quản lý du lịch), thực hiện chức năng: xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước; xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; nghiên cứu thị trường du lịch; định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch; tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về du lịch; vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch của địa phương; Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

  Nhiệm vụ và quyền hạn: Nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm của tỉnh; Xây dựng, quản lý, sử dụng và cung cấp ấn phẩm, vật phẩm xúc tiến du lịch dưới dạng kỹ thuật số, văn bản và chất liệu khác; Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu xúc tiến du lịch của tỉnh; Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp du lịch và sự kiện quảng bá du lịch, thu hút đầu tư du lịch, tìm kiếm cơ hội, hợp tác phát triển kinh doanh ở trong và ngoài nước; Thực hiện vận động, tìm kiếm cơ hội, nguồn lực đầu tư phát triển du lịch của tỉnh;  Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tư, vệ sinh môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các hoạt động khai thác phát triển du lịch; Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước; Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch địa phương; nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển thị trường du lịch nội địa và thị trường du lịch quốc tế; Tuyên truyền, giới thiệu chính sách phát triển du lịch, quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh ở trong và ngoài nước thông qua tổ chức, tham gia chương trình, sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, khảo sát sản phẩm và hoạt động liên quan; Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch;  Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng; Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách du lịch theo từng thị trường và giai đoạn phù hợp, phát huy lợi thế so sánh trong phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh; Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế; Kết nối mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp du lịch; Quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở quản lý du lịch giao.

  Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập, quản lý và có liên quan đến hoạt động của Trung tâm Xúc tiến du lịch cấp tỉnh.

  Nguồn : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
  Tin mới