• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Xin ý kiến dự thảo Đề án Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam

  Thứ Năm, 27-10-2022 / 9:45:10 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  239 Lượt xem

  Tổng cục Du lịch đang triển khai xin ý kiến dự thảo Đề án Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030.

  Ảnh minh họa

  Theo đó Đề án Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030 gồm có 04 phần, gồm: Mở đầu; Hiện trạng và nguồn lực phát triển du lịch; Định hướng phát triển hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Giải pháp và tổ chức thực hiện.

  Quan điểm: Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác; Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đi vào chiều sâu, chất lượng và khả năng cạnh tranh; Phát triển du lịch quốc tế đồng thời với tăng cường khai thác có hiệu quả du lịch nội địa; Phát triển du lịch trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế quốc gia; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy hiệu quả vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch; gắn kết chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực và liên kết giữa các vùng, các địa phương và với quốc tế; Phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư; Phát triển du lịch bền vững, sáng tạo; phát huy yếu tố con người, lấy giá trị văn hóa Việt Nam làm nền tảng; bảo vệ môi trường, ứng phó linh hoạt và hiệu quả với rủi ro, biến đổi khí hậu; Bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

  Mục tiêu đến năm 2025, du lịch phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên toàn cầu; Đến năm 2030, Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp từ 13% GDP, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng về cơ bản các yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững.

  Văn bản góp ý xin gửi về Vụ Kế hoạch, Tài chính (Tổng cục Du lịch) – Số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (file điện tử đề nghị gửi qua email: thuylinhtcdl@gmail.com).

  Nguồn : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
  Tin mới