• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Nghiên cứu phát triển du lịch tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

  Thứ Hai, 05-04-2021 / 9:42:18 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  281 Lượt xem

  Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông” đặt hàng để tuyển chọn.

   

   
   Ảnh minh họa – Internet

  Định hướng mục tiêu: Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch bền vững Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Đánh giá được thực trạng phát triển du lịch bền vững tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đề xuất giải pháp và xây dựng được mô hình thử nghiệm về phát triển du lịch bền vững tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

  Yêu cầu đối với kết quả như sau: Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch bền vững Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, trong đó có: Xác định nội hàm du lịch bền vững và xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ phát triển du lịch bền vững cho Công viên địa chất toàn cầu; Xác định chuỗi giá trị du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu trong mối liên kết vùng; Cơ sở khoa học và tiêu chí xây dựng mô hình phát triển du lịch bền vững.

  Báo cáo về tính đặc thù, tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch theo các tiêu chí phát triển du lịch bền vững ở Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Báo cáo đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững phù hợp với điều kiện đặc thù của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

  Hai mô hình thử nghiệm về phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của các bên liên quan (đặc biệt là cộng đồng địa phương và doanh nghiệp) tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Sổ tay hướng dẫn thực hành; Hệ thống tư liệu phục vụ cho việc phát triển du lịch tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông…

  Hồ sơ nhiệm vụ được gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 31/5/2021.

  Nguồn : Chính Phủ
  Tin mới