• Email : daktip@vhttdl.daklak.gov.vn
 • Điện thoại : 0262 351 77 79
 • Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

  Thứ Hai, 12-09-2022 / 9:42:16 Sáng
  Đăng bởi : Nguyễn Công Luân
  253 Lượt xem

  Ngày 30/8/2022, Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023   ban hành Quyết định số 01/QĐ-TBTT về việc thành lập Tổ Giúp việc của Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  1. Ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tổ trưởng.
  2. Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó.

  Các thành viên gồm:

  1. Ông Nguyễn Quang Cảnh, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
  2. Ông Hoàng Trọng Nhân, Phó trưởng Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh.
  3. Ông Nguyễn Hoàng Dưỡng, Phó Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
  4. Ông Nguyễn Giang Nam, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Báo Đắk Lắk.
  5. Ông Trịnh Vĩnh Phú, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chuyên mục Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
  6. Bà Phạm Thị Linh Nhâm, Chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, văn phòng UBND tỉnh.
  7. Ông Huỳnh Sự, Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
  8.  Bà Trần Phạm Thiên Trang, Chuyên viên Phòng Thông tin  – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
  9.  Bà Vũ Ngọc Anh Quyên, Chuyên viên Phòng thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
  10.  Bà Nguyễn Thị Thủy Triều, Thư ký Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột.
  11. Mời các cá nhân là đại diện của các doanh nghiệp thực hiện công tác truyền thông của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

  Tổ Giúp việc của Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 có nhiệm vụ:

  Tham mưu tiểu ban Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội giao có liên quan đến công tác truyền thông Lễ hội đảm bảo theo Đề án tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

  Là đầu mối đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

  Tham mưu Tiểu ban Truyền thông theo dõi tiến độ, hiệu quả, chất lượng các hoạt động thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổ trưởng, Tổ phó sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để triển khai nhiệm vụ được giao.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

  Nguồn : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk
  Tin mới